Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy uzyskał pozytywną rekomendację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację pilotażowego projektu mającego na celu przetestowanie w Polsce modelu zintegrowanych usług dla osób młodych.
 
Elementem pilotażu będzie uwzględnienie praktycznych form wsparcia (zwłaszcza staży) oraz aktywne docieranie z ofertą i informacją o wsparciu dla osób w wieku do 30 lat.
 
Na projekt pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” ministerstwo przeznaczy 60 mln złotych w latach 2023 – 2024.
 
Słupecki PUP poprzez złożenie wniosku, który uzyskał akceptację, przez okres od 12 do 18 miesięcy będzie testował wspomniany model wsparcia młodzieży na rynku pracy.