11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski.

Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenia kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów, niepodległości.

Niepodległość, wywalczyli sobie sami Polacy wykorzystując zaistniałe sprzyjające okoliczności historyczne.

Pamiętajmy o tych, którzy przez cały wiek XIX zachowali wiarę w odrodzenie naszego państwa, za tę wielką sprawę walczyli i ginęli.

WYWIEŚMY NARODOWE FLAGI!

PRZYBĄDŹMY NA UROCZYSTOŚCI W MIASTACH I GMINACH NASZEGO POWIATU!

RADUJMY SIĘ WSPÓLNIE!