29 października odbyło się kolejne posiedzenie Rady Budowy szpitala. Omawiano wiele ważnych kwestii, m.in. przygotowania do rozpoczęcia czynności odbiorowych, bowiem prace wykończeniowe w nowej części szpitala są już na ukończeniu.

Z informacji uzyskanych od wykonawcy stan robót przedstawia się następująco:

– trwają wyprawki malarskie i prace porządkowe od górnej kondygnacji szpitala, montaż sprzętu medycznego, urządzeń sanitarnych, płytowanie sufitów, podłączenia elektryczne; jest to przygotowanie do ostatecznego sprzątania z dezynfekcją;

– zakończono montaż medycznych paneli przyłóżkowych w salach chorych,

– na parterze i w piwnicy trwają prace wykończeniowe, montaż wykładzin, drzwi (w tym drzwi medycznych), etc.

– zakończono podłączanie instalacji grzewczej; rozpoczną się próby działa instalacji, w tym przepływu ciepła technologicznego,

– na ukończeniu jest wykonanie ostatniego już łącznika miedzy starą a nową częścią szpitala oraz podjazdu dla karetek,

– rozpocznie się montaż sprzętu monitorującego – specjaliści ze Szwecji przeszkolą serwisantów; trwają także przygotowania do rozpoczęcia szkoleń pracowników medycznych;

– przed wykonawcą niezwykle ważna „operacja” – przyłączenie/przepięcie zasilania trafostacji; w tym celu nastąpi synchronizacja działań pracowników firmy ENERGA z wykonawcą przyłączy energetycznych i teleinformatycznych,

– na terenie przyszpitalnym trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu: korytowanie pod drogi dojazdowe, układanie chodników i wykonywanie terenów zielonych. Powstanie plac manewrowy dla karetek pogotowia ratunkowego, w tym celu zostaną usunięte (jeszcze w tym tygodniu) drzewa. Do 15 listopada mają zostać ukończone wszystkie prace asfaltowe.

Nowa część szpitala jest już praktycznie na ukończeniu. Wnętrza są przestronne, jasne, funkcjonalne – wszystko zgodnie z planami i wszelkimi założeniami.