Rodzina – szansa, wyzwania, wsparcie – pod takim tytułem dziś w siedzibie naszego starostwa odbyło się spotkanie zorganizowane pod honorowym patronatem Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki. Organizatorem wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy, a jego celem było przybliżenie uczestnikom wielu aspektów związanych z rodzicielstwem i wychowywaniem dzieci z niepełnosprawnościami. Konferencja przybrała formę wykładów i prezentacji, wygłoszonych przez:

? Magdalenę Adamczyk – terapeutę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która omówiła rządowy program „Za życiem” dotyczący wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

? Barbarę Łyskawińską, mówiącą o roli i znaczeniu szybkiej diagnozy dziecka z wyzwaniami rozwojowymi

? Marcina Dybalskiego – psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, który omówił zadania PPP

? Izabelę Romańską, pedagoga szkolnego, w prezentacji pt. „dziecko – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SOSW

? Dorotę Klugę z PCPR w Słupcy, która przedstawiła zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące udzielania wsparcia i pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Dziękujemy wszystkim za obecność w tak ważnym przedsięwzięciu.