19 maja 2018 r. , w pięknym słońcu, odbyła się turystyczno-rekreacyjna impreza powiatu – rajd na trasie Słupca – Ostrowite. Powiat słupecki w ramach Projektu Grantowego, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020 zrealizował operację pt. „Rowerem na okrągło – rajd rowerowy z powiatem słupeckim”.

Trasa rajdu – ok. 20 km, biegła z dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupcy do Piotrowic (ul. Róża i Jeziorna) dalej Józefowo – Korwin – Marcewo – Brzozogaj – Mieczownica – Chrzanowo – Kąpiel i meta w Ostrowitem przy świetlicy wiejskiej na ul. Jeziornej 34.

Operacja „Rowerem na okrągło – rajd rowerowy z powiatem słupeckim”, miała na celu rozwijanie tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu słupeckiego. Rajd został zorganizowany dla 200 uczestników (mieszkańców LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”). Rajd był imprezą otwartą i bezpłatną. Pierwszeństwo miały osoby z grup defaworyzowanych w wieku od 18-43 oraz powyżej 50 r.ż.

Na stracie rajdu uczestnicy otrzymali pakiet startowy składający się okolicznościowych/ tematycznych gadżetów, ulotki z trasą rajdu oraz test wiedzy o powiecie słupeckim (odpowiedzi na pytania były zawarte w ulotce promującej rajd).

Rajd rowerowy miał nie tylko wymiar turystyczno-rekreacyjny, ale także edukacyjny, co – jako organizatorzy – mamy nadzieję, że będzie miało pozytywny wpływ na ochronę dziedzictwa historycznego, kulturowego, a także przyrodniczego. Na trasie rajdu cykliści mijali m.in. słupecki rynek i kościół św. Wawrzyńca (z najstarszym mechanizmem zegarowym w Polsce); na ul. Kościuszki mijano zabytkowy budynek dawnego zajazdu pocztowego z I połowy XIX w. Na ul. Róża już można było podziwiać Jezioro Słupeckie (ten sztuczny zbiornik powstał w latach 1954-1956). Przy działach Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża” znajduje się granica pomiędzy miastem a gmina Słupca, ale także granica rozpościerającego się dalej Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Trasa dalej biegła przez Korwin, Józefowo – do Mieczownicy, gdzie swoje źródła miała rzeka Meszna. W Mieczownicy także znajduje się obelisk z czasów Powstania Styczniowego, upamiętniający największą bitwę w naszych stronach z 28 lutego 1863 r. Nie uszło naszej uwadze kolorowe pole łubinu w miejscowości Kąpiel. W Ostrowitem uczestnicy rajdu mijali parafialny kościół.

Na mecie rajdu czekał smaczny posiłek, przygotowany przez firmę Catering Anna z Ostrowitego, oraz podsumowanie tego bardzo sympatycznego dnia. Spośród testów wiedzy, które jednocześnie były kuponami w rajdowej loterii, rozlosowano atrakcyjne gadżety i nagrody.

Wśród dzieci biorących udział w rajdzie rower wylosowała Karolina Kowalska a spośród osób dorosłych – Grażyna Korbońska. Nagrody wręczał starosta Mariusz Roga, wójt gm. Ostrowite Henryk Tylman oraz prezes Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Anita Kubicka.

Organizatorzy – Wydział Strategii Rozwoju Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy, składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom rajdu za wspólnie spędzony czas, miłą i życzliwą atmosferę na trasie.

Szczególne podziękowania kierujemy do funkcjonariuszy KP Policji w Słupcy za pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu rajdu – dziękujemy st. sierż. Magdalenie Michalak, st. asp. Piotrowi Saganowi oraz podkom. Wojciechowi Kujawie.

Do zobaczenia na kolejnych powiatowych imprezach!