Jak podaje wykonawca prace na terenie budowy szpitala przedstawiają się następująco (09.01.2019)

Ścianki działowe:

– dostawa materiału na ścianki działowe + wyklejki na ścianach konstrukcyjnych

– ścianki działowe – zaawansowanie na całym obiekcie 65%

Instalacje elektryczne:

– rozprowadzanie przewodów w ściankach g-k – zaawansowanie na całym obiekcie 90%

Instalacje sanitarne oraz wentylacja mechaniczna:

– wentylacja mechaniczna około 80% kanałów,

– instalacje kanalizacji sanitarnej na I oraz II piętrze – piony kanalizacyjne

– instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej odcinek do przepompowni -zakończono

– sieci zewnętrzne sanitarne (85%) i deszczowe (90%).

Posadzki:

– betonowanie w osiach 6/7 a I/L w piwnicy,

– betonowanie w osiach 6/7 a H/J na I piętrze.

– zaawansowanie całego obiektu około 50%.

Elewacje:

– wtopienie siatki na elewacjach około 60%

Okna, fasady:

– ułożenie wełny pod fasadę FS02 od strony wschodniej – 85%

Tynki cem-wap:

– przygotowanie pod szprycę na klatce schodowej.

Roboty żelbetowe(zewnętrzne):

– na piątek planowane betonowanie murku oporowego przy elewacji zachodniej około 14m3,

– kolejnym krokiem schody zewnętrzne od strony zachodniej łączące się z istniejącymi schodami