Jak podaje wykonawca, do końca tego tygodnia zakończone zostaną prace związane z konstrukcją I piętra (bez stropu).

Betonowanie pierwszej działki roboczej stropu planowane jest na czwartek (24.05), a kolejnej w przyszłym tygodniu.

Płyty stropowe nad I piętrem zostały ułożone w około 50%.

Ustawiono wieże podporowe wzdłuż dwóch ścian, pozwalające ułożyć płyty stropowe (balkonowe) wystające poza obrys niższej kondygnacji.

Od piątku (25.05) rozpoczną się prace związane z realizacją konstrukcji II piętra.

Ze względu na dobre warunki pogodowe prace przebiegają sprawie i zgodnie z założonymi terminami.