23 stycznia, w biurze, na terenie rozbudowy szpitala, odbyło się cotygodniowe spotkanie członków Rady Budowy, w którym uczestniczyli – oprócz przedstawicieli wykonawcy i inspektora nadzoru, p.o. dyr. SP ZOZ w Słupcy Rafał Spachacz oraz starostowie: Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak.

Prace na terenie rozbudowywanego szpitala są bardzo zaawansowane, jest ich naprawdę dużo i trwają pomimo ujemnych temperatur za oknem.

Informacje od wykonawcy o zaawansowaniu robót z minionego tygodnia.

Na ukończeniu wykonywanie ścian I piętra około 90% oraz gruntowanie ścian na II piętrze około 50%. Prowadzone są równolegle roboty instalacji elektrycznych (w tym także rozprowadzanie instalacji zasilania drzwi automatycznych), instalacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej: rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych na II piętrze,  około 40%, a rozprowadzanie instalacji ogrzewania podłogowego na II piętrze około 35%. Nadal wylewane są posadzki betonowe na wszystkich kondygnacjach. Trwa rozkładanie styropianu w piwnicy.

Najbardziej spektakularnym i widocznym działaniem jest wykonywanie szklanej fasady frontu szpitala (głównego wejścia) od strony wschodniej, jak również od strony północnej, a także montaż okien i drzwi zewnętrznych.

Trwają roboty żelbetowe (zewnętrzne), które są przygotowaniem pod betonowanie podjazdu dla karetek. Na piątek (25.01) planowane jest betonowanie schodów wejścia głównego oraz ławy podjazdu dla karetek.

Wykonywana jest już elewacja: tynkowanie ścian patio około 60% oraz tynkowanie elewacji wschodniej.

Zakończono już roboczy montaż dźwigów towarowych zarówno brudnego jak i czystego.

Zamontowana jest już instalacja dotycząca przesyła gazów medycznych. W nadchodzącym tygodniu nastąpi uzgodnienie jej instalacji na salach operacyjnych z dyrektorem i lekarzami.

Zamknięcie budowy ma nastąpić do końca stycznia br.