Prace przy rozbudowie słupeckiego szpitala posuwają się. 18 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie inwestora i wykonawców, projektantów i osób zaangażowanych w prace budowlane i wykończeniowe. Podczas spotkania omawiano sprawy organizacji budowy.

Zwrócono szczególną uwagę, że pacjenci i goście – pomimo wygrodzenia placu budowy – skracają sobie drogę do szpitala i wchodzą „na siłę” na plac budowy. Dyrekcja szpitala oraz wykonawcy apelują, aby goście i pacjenci korzystali z wyznaczonych wejść. Poruszanie się po placu budowy jest niedopuszczalne i oczywiście zabronione!

Informacje dot. postępu prac wykończeniowych wewnątrz szpitala:

Kończone jest uzbrajanie głównej rozdzielni elektrycznej. Trwają też przebicia w rejonie starej serwerowni, tym samym montaż nowych rozdzielnic teleinformatycznych. Są to działania niezwykle precyzyjne, trudne i bardzo istotne w funkcjonowaniu szpitala.

Wykonano zrzut wody użytkowej na starej części instalacji oraz przerobiono instalacje kolidujące w przebiciach na kondygnacji parteru oraz I piętra.

Rozpoczęto wykonywanie przedścianek instalatorskich na kondygnacji piwnicy.

Trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych na kondygnacji I piętra, gruntowanie ścian na oddziale chirurgicznym  – 70% oraz montaż drzwi na kondygnacji I piętra.

Wraz z dostawą płytek naściennych oraz podłogowych na budowie pojawiło się 42 osób pracowników fizycznych, aby prace wykończeniowe posuwały się jak najszybciej.

Trwają także próby działania gazów medycznych i kontynuowane są przebicia pomiędzy nową a starą częścią szpitala. Przygotowywany jest również plan przebudowy cieplika i połączenia w tym zakresie budynków. Prace rozpoczną się w bieżącym tygodniu.

Przygotowywany jest harmonogram robót zewnętrznych, które obejmą drogi dojazdowe, chodniki i tereny zielone przy szpitalu.