Jak podają inżynierowie

odpowiedzialni za przebieg prac budowlanych na terenie szpitala, wszystkie prac idą zgodnie z planem. Oto najnowsze wiadomości z budowy:

– elementy pionowe konstrukcji parteru tzn. ściany murowane, ściany żelbetowe, słupy mamy zrealizowaną w 100%.

– planowane betonowanie biegów schodowych oraz spoczników z poziomu 0 na poziom +1.

– elementy poziome takie jak podciągi, wieńce, nadproża również są zrealizowane w 100%.

Pozostałe elementy poziome:

– strop nad parterem został ułożony w około 90% (pozostało do ułożenia 6 płyt nad podjazdem do karetek)

– 1/3 stropu została zabetonowana w poniedziałek (90m3)

– większą cześć tj. 2/3 stropu będzie betonowana w piątek (27.04), z czego około 60% jest już zazbrojone

Prace związane z ociepleniem ścian fundamentowych w gruncie są na ukończeniu, a od następnego tygodnia budowlańcy przystąpią do zasypki dookoła budynku.

Rozpoczęto prace murowe I piętra.

Prace przebiegają zgodnie z założeniami.