Trudno powiedzieć, czy zima już odpuściła, ale odwilż sprawiła, że plac budowy tonie w błocie; w związku z tym panują tam bardzo trudne warunki. Pacjentów i mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość. Ocieplenie ma też dobre strony, bowiem prace budowlane posuwają się bez zakłóceń.  

Połowa lutego. Tak wykonawca podsumowuje rozbudowę szpitala.

Instalacje gazów medycznych na I piętrze zostały odebrane przez Inspektora Nadzoru, tym samym przystąpiono do zamykania ścianek na w/wym. kondygnacji. Zakończyło się przygotowywanie instalacji wodociągowej pod próby szczelności na kondygnacji parteru, I i II pietra. Trwa rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych na dachu oraz na ukończeniu jest doprowadzenie docelowe zasilania do wind osobowych. Kończy się montaż płyt na podjeździe do karetek. Zasypywany jest już podjazd dla karetek od strony biura budowy. Zakończono montaż wzmocnień pod podchwyty dla niepełnosprawnych na parterze budynku. Ku końcowi jest także montaż drzwi aluminiowych oraz okien na obiekcie, w tym z przeszkleniami. Rozpoczęto przygotowywanie figur z prętów zbrojeniowych pod wykonanie schodów oraz malowanie ścian patio, a termin zakończenia prac na patio dotyczących elewacji wyznaczono na 20 lutego. Trwają próby szczelności wody zimnej ciepłej oraz cyrkulacji parterze oraz I piętrze. Zakończono doprowadzenie zasilania do wind osobowych.