Nowa część słupeckiego szpitala została oficjalnie przekazana w formie nieodpłatnego użytkowania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
  • Wartość brutto przekazanych środków trwałych to w sumie 28 233 803,93 złotych, z czego sam budynek szpitala to 20 291 827,57 zł.
  • Nowy obiekt posiada 1 kondygnację podziemną oraz 3 nadziemne. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1462 metry kwadratowe.
  • Wyposażony został w następujące instalacje: sieć wodociągową, sieć energetyczną, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz sieć teleinformatyczną.