1 września we wszystkich placówkach Powiatu Słupeckiego rozpoczął się rok szkolny. Samorząd powiatowy jest organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych i to tam gościli starostwie witając kolejny rok edukacji wspólnie ze społecznością uczniowską, rodzicami i kadrą nauczycielską.
 
Starosta Jacek Bartkowiak udał się na rozpoczęcie roku do Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, którym od 1 września kieruje nowa dyrektor Urszula Radosiewicz. Objęła ona stanowisko po rezygnacji wieloletniego szefa placówki Tadeusza Raczkowskiego.
 
Starosta życzył nowej dyrektor, uczniom, rodzicom i kadrze pedagogicznej energii, entuzjazmu, licznych sukcesów i pomyślnej współpracy, a także, by rok szkolny przebiegał spokojnie, pomimo niełatwych okoliczności zewnętrznych.
 
Podczas ceremonii rozpoczęcia nagrodzono również uczniów, którzy wzięli udział w projekcie afiliacyjnym „Marszałek”, którego celem jest promowanie osób wyróżniających się działaniem na rzecz społeczności szkolnej, propagujących postawy kreatywności.
 
Wicestarosta Czesław Dykszak nowy rok szkolny witał wspólnie ze społecznością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.