Rozpoczęła się wspólna inwestycja powiatu słupeckiego i gminy Lądek w miejscowości Jaroszyn.

Budowa chodnika o długości 535 metrów na zostać ukończona do końca czerwca 2018 r. Inwestycję za kwotę 678 tysięcy złotych wykonuje firma Budmar z Rozalina, która wygrała postępowanie przetargowe.