Konkurs zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany był do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VIII i przebiegał pod hasłem:
 
„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY”
 
Zadaniem konkursowym było wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.
 
Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami były Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu była firma AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
 
Do Placówki Terenowej KRUS w Słupcy wpłynęły prace z 11 szkół podstawowych, w sumie w konkursie wzięło udział 317 uczniów. Posiedzenie komisji konkursowej w składzie:
 
Anita Szykowana – Kierownik PT KRUS w Słupcy,
Monika Mikołajczak – Instruktor plastyki MDK w Słupcy,
Ewelina Czechowska – Kierownik ARiMR w Słupcy,
Renata Cholewińska – Inspektor w Starostwie Powiatowym,
Danuta Woźniak – Główny doradca koordynator WODR w Słupcy,
Mariusz Pawela – Młodszy brygadier PSP w Słupcy,
oraz Iwona Czerniak – Kierownik biura WIR, odbyło się 6.04.2023 r. w Sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.
 
Komisja oceniała prace ze szkół:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy,
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie,
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach,
Szkoła podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej,
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym,
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem,
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie,
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie,
Szkoła Podstawowa im. Władysława Lorkiewicza w Orchowie,
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie.
 
W I grupie wiekowej (klasy 0 – 3):
I miejsce Karina Pokrop (SP Cienin Zaborny)
II miejsce Sebastian Sobczak ( SP Ostrowite)
III miejsce Maria Szternel (SP Lisewo)
 
Wyróżnienia:
Maria Wilczewska (SP Koszuty),
Malwina Szternel (SP Lisewo),
Gracjan Pakulski ( SP Lisewo),
Szymon Walczak (SP Giewartów).
 
W II grupie wiekowej (klasy4-8):
I miejsce Maja Pułról (SP nr 1 Słupca),
II miejsce Adam Kujawa ( SP nr 3 Słupca),
III miejsce Julia Pająk (SP Giewartów).
 
Wyróżnienia:
Aleksandra Lewandowska (SP Kowalewo Opactwo),
Julia Rzemyszkiewicz (SP 1 Słupca),
Kajetan Rąbczewski (SP 1 Słupca),
Maja Kowalska (ZSP Strzałkowo),
Kamila Kryszak (ZSP Orchowo).
 
Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczniom oraz zachęcamy do udziału w następnych edycjach konkursu.