W ostatnich dniach powiat słupecki otrzymał dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych, jak również rozstrzygnięto przetargi na przebudowę tych dróg.

14 maja Starostwo Powiatowe w Słupcy ogłosiło przetarg na przebudowę odcinka drogi powiatowej 3040P. To niespełna 2 kilometrowy odcinek łączący ulicę Powidzką w Strzałkowie z Sierakowem. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie obejmie 50% wydatków, na resztę składają się samorządy gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego. Otwarcie ofert nastąpiło 27.05.2020 r., wpłynęło 6 ofert. Oferta, która uzyskała największa liczbę punktów (kryterium cena brutto oraz rękojmia): IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 3 287 497,51 zł brutto, 120 m-cy rękojmi.

30 kwietnia ogłoszono przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3050P na odcinku DW 262 – granica powiatu (Siernicze) o długości odcinka 1,658 km.
Otwarcie ofert nastąpiło 19.05.2020 r., wpłynęło 8 ofert. Oferta, która uzyskuje największa liczbę punktów (kryterium cena brutto oraz rękojmia): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. Inowrocław 1 433 675,70 zł brutto, 120 m-cy rękojmi.