Niebawem ruszy modernizacja osobowego przystanku kolejowego w Słupcy realizowanego w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Dziś (08.03.) na stacji odbyło się komisyjne przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji.
 
Przypomnijmy, że 12 sierpnia ubiegłego roku podpisana została umowa na przebudowę peronów oraz przejścia podziemnego. Inwestycję, której koszt wyniesie 13,5 mln zł zrealizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL”. Zakres robót obejmuje wydłużenie i podwyższenie peronów, przebudowę przejścia podziemnego, pojawią się także windy umożliwiające przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto zainstalowane zostanie oświetlenie LED zapewniające łatwe korzystanie z podróży po zmroku. Przewidziano też nowe wiaty, ławki i tzw. „spoczniki”.
Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki.
 
W przykazaniu terenu budowy wziął udział wicestarosta Czesław Dykszak, przedstawiciel wykonawcy inwestycji: Kamila Lango-Sznacka – kierownik robót, przedstawiciele spółek PKP: Mieczysław Krenc – PKP Telkol, Klaudiusz Piasecki – PKP Energetyka Obsługa, Andrzej Dominiak – PKP Energetyka Usługi, Adam Graczyk – PKP S.A. oraz inspektorzy nadzoru branży mostowej, ogólnobudowlanej, automatyki i energetyki: Tomasz Lebizon, Mirosław Waszak, Tadeusz Kurdek, Przemysław Trzmiel, Wiesław Szkudlarek, Aleksander Wardziak. Komisji przewodniczył Andrzej Czajka – naczelnik Działu Inwestycji PKP Linie Kolejowe S.A. ZLK Poznań.