Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Słupecki na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

System elektronicznej rekrutacji do czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia odbywa się za pośrednictwem strony – TUTAJ