Powiat Słupecki ogłosił przetarg na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Niezgoda-Sierakowo oraz budowa nowego odcinka drogi Sierakowo – DK92 – autostrada A2”.

To pokłosie podpisanej z Ministerstwem Infrastruktury umowy na realizację największej w historii powiatu inwestycji drogowej o wartości 250 milionów zł.

Połączenie z autostradą A2 od ronda w Niezgodzie zrealizowane zostanie poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3040P o długości ok. 6 km i budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 13 km.

Inwestycja będzie kontynuacją budowanej obecnie sieci dróg powiatowych w rejonie lotniska wojskowego w Powidzu, które służyć będą wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym, a także zagwarantują sprawne przemieszczanie się kolumn ciężkiego, wielkogabarytowego sprzętu Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych z autostrady i drogi krajowej nr 92 do Powidza.

Pobudowanie planowanej drogi odciąży od transportu wielotonowego Słupcę i Strzałkowo oraz zapewni bezkolizyjny przejazd wielotonowych samochodów z autostrady do drogi wojewódzkiej nr 262 w miejscowości Smolniki Powidzkie. Powstanie również ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku od Niezgody do skrzyżowania z drogą krajową.