Starosta Słupecki przystąpił do organizacji VIII edycji konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2017”,  którego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu słupeckiego w danym roku, wyróżniających się pod względem osiągnięć, oryginalności, a także jakości usług i produktów.

„Słupecki Laur Gospodarczy 2017” – o zdobycie tego prestiżowego tytułu po raz ósmy ubiegać się będą przedsiębiorcy z terenu powiatu słupeckiego. Spotkanie organizacyjne członków Kapituły odbyło się 20 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

Spotkanie otworzył starosta Mariusz Roga, który powitał członków Kapituły, którą tworzą przedstawiciele samorządów – miasta Słupcy, Związku Gmin Regionu Słupeckiego, pracownicy Wydziału Promocji i przedstawiciele mediów.

Tradycyjnie do zgłaszania podmiotów gospodarczych zachęcamy wójtów, burmistrzów, organizacje, stowarzyszenia i lokalne media, które wraz ze Starostwem Powiatowym pragną promować ciekawe i nietuzinkowe inicjatywy gospodarcze, te duże, średnie i całkiem małe.

Zgłoszenia dostarczyć należy do Wydziału Strategii Rozwoju Turystyki i Promocji

do dnia 6 kwietnia 2018 r.:
•    osobiście (pok. 30)
•    drogą elektroniczną: e-mail: promocja@powiat-slupca.pl
•    lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca,

z dopiskiem „Słupecki Laur Gospodarczy 2017”

Regulamin konkursu   

KARTA ZGŁOSZENIA