28 interwencji konsumenckich, w większości anonimowych, zarejestrował w ubiegłym roku słupecki SANEPID. Najczęściej dotyczyły one nieprawidłowego zakrywania ust i nosa przez pracowników sklepu, niezasłaniania ust i nosa przez klientów, braku rękawiczek jednorazowego użytku czy rozkładania przez personel towarów bez maseczek i rękawiczek. Rada Powiatu Słupeckiego zapozna się dziś (29.04.) ze szczegółową oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie. 

Anonimowi sygnaliści interweniowali także z powodu nieprawidłowej jakości zapiekanki zakupionej w małej gastronomii, śmierdzącego i obślizgłego sera, sprzedaży nieprawidłowej jakości potraw przygotowywanych na bazie mięsa surowego w obiekcie małej gastronomii, niewłaściwego przechowywania mięsa kebab, zakupu nieświeżego mięsa w sklepie spożywczym oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych po terminie przydatności do spożycia. W uzasadnionych przypadkach inspektorzy nakładali na podmioty mandaty karne.

W 2020 roku Powiatowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała 320 obiektów, w tym 26 obiektów produkcji żywności, 118 obiektów żywienia zbiorowego oraz 156 obiektów obrotu żywnością oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Skontrolowano również 18 środków transportu do przewozu żywności. Łącznie w ubiegłym roku przeprowadzono ponad 600 kontroli, w tym aż 456 dotyczących przestrzegania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Kontrolując zakłady, placówki i punkty handlowe pod kątem nakazów i zakazów „covidowych” SANEPID ściśle współpracował z miejscową Policją.

Efektem działania słupeckich służb sanitarnych było wydanie 109 decyzji merytorycznych w celu poprawy stanu sanitarnego w kontrolowanych obiektach i 30 decyzji płatniczych. Ponadto w 6 przypadkach SANEPID administracyjnie zakazał podmiotom prowadzenia działalności.

W ramach urzędowej kontroli pobrano 90 próbek do badań laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz, PPIS w Słupcy zakwestionował 15 próbek lodów z automatu, które nie spełniały kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Wysokie przekroczenie liczby Enterobacteriaceae we wszystkich zbadanych próbkach świadczy o nieprzestrzeganiu higieny w procesie produkcji. W związku z tym, że wykryte bakterie są szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka zakazano produkcji i sprzedaży lodów do czasu przedłożenia pozytywnych wyników badań laboratoryjnych.

W ramach nadzoru nad producentami produktów pochodzenia roślinnego do analizy pobrano próbkę truskawek wyprodukowanych w powiecie słupeckim. W tym przypadku badania w kierunku oznaczania metali szkodliwych dla zdrowia, nie wykazały zanieczyszczeń.

Analiza zachorowań i zapadalności na choroby zakaźne w porównaniu z ubiegłymi latami  utrzymuje się w powiecie na podobnym poziomie, za wyjątkiem ostatniego roku, w którym sytuacja zmieniła się ze względu na pandemię SARS-CoV-2. Na podobnym poziomie kształtuje się również liczba bakteryjnych zatruć i zakażeń pokarmowych, gdzie najczęstszymi przyczynami były zakażenia jelitowe wywołane głównie rotawirusami, a także biegunki i zakażenia jelitowe BNO. W ubiegłym roku stanowiły one prawie ¾ wszystkich zatruć i zakażeń jelitowych. Odnotowano również dwa przypadki zatruć wywołanych pałeczką salmonelli u dzieci w wieku 0 – 4 lata.

W porównaniu z latami ubiegłymi nie zanotowano zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A i C, ani ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B.

Inspektorzy sanitarni prowadzili w ubiegłym roku dochodzenia epidemiologiczne w związku z pokąsaniami przez psy i koty. Takich przypadków było w powiecie 49. O zdarzeniach każdorazowo informowany był Powiatowy Inspektor Weterynarii, a zwierzę obejmowane obserwacją weterynaryjną. Jeżeli nie było możliwości obserwacji zwierzęcia, niektóre osoby kierowane były do poradni chorób zakaźnych w celu zakwalifikowania ich do szczepień przeciwko wściekliźnie. W takiej sytuacji znalazło się 5 osób, które musiały poddać się uodpornieniu przeciwko tej groźnej chorobie.

Pomimo prowadzonych przez SANEPID działań edukacyjnych dotyczących szczepień ochronnych, nie wszyscy rodzice chcą poddawać swoje dzieci szczepieniom obowiązkowym. Takie przypadki miały również miejsce w minionym roku, co skutkowało wszczęciem postępowań w stosunku do rodziców. Wystawiono 2 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze, skierowano też 4 wnioski do wojewody o egzekucję administracyjną obowiązku szczepień oraz wszczęto 8 postępowań dotyczących zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Na terenie powiatu słupeckiego liczba uchylających się od obowiązku szczepień miała tendencję wzrostową. Do 31 grudnia 2020 roku zgłoszono 167 dzieci, które nie zostały uodpornione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Wpływ na taką sytuację mają aktywnie działające ruchy antyszczepionkowe przekazujące zainteresowanym rodzicom wybiórczą wiedzę na temat szkodliwości szczepień i sugestie dotyczące sposobów postępowania, mających na celu odroczenie szczepień mimo braku przeciwwskazań. Rodzice natomiast, nie posiadają elementarnej wiedzy dotyczącej powikłań jakie niesie przechorowanie danej choroby zakaźnej.

Oceniając sytuację epidemiologiczną w 2020 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny zauważa, że większość chorób zakaźnych występujących na terenie powiatu słupeckiego miało tendencję spadkową. Wpłynęły na to ograniczenia w działalności niektórych gałęzi gospodarki, ograniczenia mobilności przez zamknięcie szkół, organizacja pracy zdalnej oraz narodowa kwarantanna.