Na zaproszenie Andżeliki Szymczak – dyrektor Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie, 15 stycznia, przybyła, znana ze szklanego ekranu – sędzia Anna Maria Wesołowska. Spotkanie zostało zorganizowane przede wszystkim dla dzieci, ale także podczas pobytu sędzi w placówce stacja TVN realizowała nagrania do programu UWAGA „Kulisy sławy Sędzi Anny Marii Wesołowskiej”.

Dyrektor Andżelika Szymczak na spotkanie z sędzią zaprosiła także zaprzyjaźnioną placówkę z Chrzypska Wielkiego oraz dzieci i nauczycieli z SOSW w Słupcy. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze. Dzieci zadawały pytania i z wielką uwagą słuchały opowieści sędzi Wesołowskiej. Śmiało można powiedzieć, że była to znakomita lekcja prawa.

Sędzia Anna Maria Wesołowska zachęcała dzieci i ich wychowawców do zakładania w swoich szkołach „Kącików prawnych”, w których będzie można znaleźć istotne i ważne dla dzieci treści. Ponadto taki kącik miałby być także miejscem, w którym młodzi ludzie będą zostawiać wiadomości dla dorosłych, którzy nie zawsze rozumieją ich zachowania. Ale i dorośli, aby mogli się odnosić do kierowanych do nich słów.

Sędzia Wesołowska przytoczyła wiele ciekawych spraw, którym przewodniczyła podczas prawdziwych procesów sądowych – wszystko ku przestrodze młodym ludziom, którzy często w konflikt z prawem wkraczają z braku wiedzy, co do konsekwencji swoich poczynań. Sędzia Wesołowska swoją karierę sędziego rozpoczęła w 1982 r. Orzekała głównie w sprawach przestępczości zorganizowanej, czyli polskiej mafii.

Gość specjalny spotkał się także z dziećmi, które są podopiecznymi Domu dla Dzieci i Młodzieży w Kosewie. Swobodna rozmowa, przy herbacie, odkryła marzenia i talenty młodych ludzi.

W drugiej części spotkania sędzia spotkała się z dorosłymi: psychologami, pedagogami, pracownikami opieki społecznej, kuratorami, czy rodzinami zastępczymi. To spotkanie było równie ważne i owocne.

Sędzia Wesołowska podkreślała, jak bardzo ważna jest edukacja prawna, że należy edukować młodych ludzi, aby nie wmówili, kiedy stają w kajdankach przed wymiarem sprawiedliwości – nie wiedziałem, nie wiedziałam.

W roku 2000 sędzia Wesołowska rozpoczęła zapraszać uczniów z łódzkich szkół na lekcje wychowawcze do sądu. Zaznaczyła, że przez jej prawdziwą salę rozpraw przeszło 17 tysięcy uczniów.

Zachęcała nauczycieli i wychowawców, aby pomogli młodym ludziom i ich rodzicom, w edukacji prawnej. Zachęcała do szczerych rozmów oraz organizacji podobnych lekcji wychowawczych w naszym sądzie, czy symulowanych rozpraw sądowych w szkołach.