Powiat słupecki, tak jak w latach poprzednich, przyjął propozycję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i włączył się do realizacji projektu „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego”. Projekt jest kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. W tym roku tematem wiodącym przedsięwzięcia jest hasło „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”.

Jak co roku, pierwszym etapem projektu jest proces rekrutacji dwuosobowych zespołów uczniowskich do udziału w sesji plenarnej, która odbędzie się 10 maja br. w siedzibie samorządu województwa wielkopolskiego w Poznaniu. Wyboru zespołów uczniowskich dokona, podobnie jak w zeszłym roku, komisja rekrutacyjna powołana przez starostę. Zasadniczym elementem w procesie rekrutacji jest opracowanie przez zespoły uczniowskie pracy na temat: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu” oraz zaprezentowanie tej pracy przed komisją rekrutacyjną.

Eliminacje powiatowe odbyły się 1 kwietnia br. w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy. Uczestników konkursu powitał starosta Jacek Bartkowiak.

Do projektu zgłoszono 5 dwuosobowych drużyn ze szkół prowadzonych przez powiat słupecki, tym samym wpłynęło pięć prac: jedna praca z ZSZ w Słupcy, dwie prace z ZSP w Zagórowie i dwie prace z CKZiU w Strzałkowie. Komisja konkursowa, w składzie:

  • Anita Kubicka – kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy
  • Elżbieta Kordylewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy
  • Katarzyna Rybicka – podinspektor Wydziału Strategii, Rozwoju, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy
  • Justyna Lisowska – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy

dokonała posumowania, oceniając staranność wykonania, poprawność merytoryczną, zgodność pracy z tematem, komunikatywność przekazu oraz pomysłowość, kreatywność i oryginalność prezentacji.

Oceną komisji zwyciężyła prezentacja Bartosza Siepielskiego i Damiana Kubickiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie) 

swoje prace zaprezentowali także:

Arkadiusz Szygenda, Jakub Chałas (Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy)                                                                                                                  

Daria Hałasińska, Klaudia Jóźwiak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie)                                              

Anna Działak, Wiktoria Gołębiewska (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie)                                                            

Mateusz Tomaszewski, Kacper Gąsiorowski Gołębiewska (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie)       

Najlepszy zespół wyłoniony przez komisję konkursową reprezentować będzie powiat słupecki na sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego 10 maja 2019 r.

Konkurs posumowała Elżbieta Kordylewska oraz Anita Kubicka – specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, jednocześnie prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!