Po raz kolejny oddaliśmy dziś (16.02.) symboliczny hołd Powstańcom Styczniowym, w przypadającą w tym roku, 160. Rocznicę Wybuchu Niepodległościowego Zrywu.
 
Podczas sesji popularno – naukowej, która odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie, historię powstania na Ziemi Słupeckiej przybliżyli naukowcy, którzy badają dzieje zrywu wielowymiarowo i wielowątkowo.
Warto podkreślić, że na terenie dzisiejszego powiatu słupeckiego ponad półtora wieku temu, toczyły się krwawe potyczki z zaborcą, co zostało upamiętnione w wielu miejscach pomnikami bądź mogiłami poległych.
Niektóre z nich w ostatnim czasie zostały odrestaurowane, by mogły przez kolejne lata być świadectwem dążeń ówczesnych mieszkańców do wolności.
 
Sesja naukowa (transmitowana na żywo w internecie) była drugim elementem powiatowych obchodów 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Kilka tygodni temu odsłoniliśmy mural na ścianie budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, a już za tydzień (25.02.) kolejna uroczystość rocznicowa, która odbędzie się w Myszakówku przy pomniku – mogile powstańców styczniowych.
 
Sesja popularno-naukowa o Powstaniu Styczniowym 1863-1864 na Ziemi Słupeckiej odbyła się w ramach projektu Stowarzyszenia „Razem Warto” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy pod nazwą „Bitwa pod Mieczownicą”.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.
Powiatowe obchody rocznicy Powstania Styczniowego organizowane przez Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki wspiera aktywnie radny powiatu Stefan Zielinski, a także sponsorzy:
⚜️ Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
⚜️ WATIS
⚜️ ROLGOS
⚜️ Stacja paliw Moya w Lądzie
⚜️ Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeniowe
⚜️ Twój Market
 
Dziękujemy dyrektorowi szkoły w Strzałkowie, a zarazem przewodniczącemu Rady Powiatu Słupeckiego Piotrowi Gałanowi za gościnę i honorowy patronat nad dzisiejszym wydarzeniem.