L sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

Sesja  odbędzie się w dniu  31 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2021 roku.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.