Słupecki Klub Piłkarski zostanie uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. Na najbliższej sesji (29.04.) radni podejmą uchwałę w tej sprawie, wcześniej pozytywną rekomendację wydała Kapituła Odznaki.

Przyznanie wyróżnienia odbędzie się w roku jubileuszu 100-lecia zorganizowanej piłki nożnej na Ziemi Słupeckiej. Pierwszą organizacją, która zainicjowała rozgrywki futbolowe na naszym terenie było Słupeckie Koło Piłki Nożnej, którego spadkobiercą jest dziś klub SKP Słupca. Na przestrzeni minionego wieku tysiące mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości grało w piłkę, a wielu z nich zasilało kluby wyższych klas rozgrywkowych. Byli też tacy, którzy kontynuowali karierę na poziomie ogólnopolskim. Dzisiaj w SKP Słupca działa dwanaście sekcji piłkarskich liczących łącznie około 280 zawodników, z którymi pracuje 8 trenerów.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Powiatu: „(…) Sto lat to doskonały przyczynek do tego, aby docenić działalność i zasługi tych wszystkich stowarzyszeń sportowych, ze Słupeckim Kołem Piłki Nożnej na czele, a dziś jego bezpośrednim spadkobiercą Słupeckim Klubem Piłkarskim, (…) który kultywuje tradycje sprzed wieku”.