1 września br. przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Tego dnia przypomina się, jak agresja niemiecka na Polskę zapoczątkowała dramatyczne wydarzenia.

Starosta słupecki Jacek Bartkowiak, Jerzy Kałecki – kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Słupcy wraz z przedstawicielami Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przez Staroście Słupeckim: Tadeuszem Janasem oraz Franciszkiem Bartkowiakiem, złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Niepodległości na Placu Wolności w Słupcy.

Rokrocznie oddajemy cześć Polakom, którzy stawiali opór najeźdźcom.

Cześć Ich Pamięci!