Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został wprowadzony ustawą z 3 lutego 2011 r. i dzień ten ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. 1 marca 2021 r. przy Pomniku Niepodległości na słupeckim rynku spotkali się: starosta Jacek Bartkowiak, przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim mjr Tadeusz Janas oraz dyr. Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy Tadeusz Raczkowski wraz z uczniami.  

Okolicznościowe spotkanie było okazją do złożenia wiązanki kwiatów, ale także było krótką lekcją historii. Mjr Tadeusz Janas przytoczył młodzieży swoje wspomnienia z okresu jego aresztowania w roku 1950, kiedy to był uczniem słupeckiego Liceum.

W latach 1948-1950 współorganizował on w szkole wraz z innymi uczniami konspiracyjną antyreżimowa organizację. Najpierw nazwano ją Związkiem Młodych Patriotów Polskich, a później zmieniono nazwę na Polską Partię Wolności. Właśnie z powodu tej działalności Tadeuszowi Janasowi nie dane było ukończyć  liceum. W październiku 1950 r., jako uczeń X klasy wraz z grupą kolegów z organizacji, został aresztowany przez UB. Rok później Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał go na karę 10 lat więzienia.

życiorys Tadeusza Janasa TUTAJ