Słupecki szpital będzie pierwszym powiatowym szpitalem wyposażonym w najnowocześniejszy system komputerowy eSala. System pozwala na zaplanowanie, przygotowanie, obserwowanie i rejestrowanie operacji oraz umożliwia natychmiastowy dostęp do historii choroby operowanego pacjenta. Dotychczas podobnym systemem posługiwało się zaledwie część szpitali klinicznych w Polsce.


11 września w poznańskiej siedzibie firmy Komputronik Biznes odbyło się spotkanie, podczas którego dokonano prezentacji systemu elektronicznego eSala. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele inwestora – wicestarosta Szymon Grzywiński, dyrektor szpitala Iwona Wiśniewska oraz personel medyczny z ordynatorem Oddziału Chirurgii dr. Andrzejem Durskim na czele.
Przedstawiciele firmy Komputronik Biznes dokonali prezentacji systemu eSala. Punktem wyjściowym działania systemu jest stanowisko kierowania przez pielęgniarkę oddziałową (lub wybranego szefa obsługującego system). System pozwala precyzyjnie zaplanować operacje na obu salach operacyjnych, z imiennym uwzględnieniem personelu medycznego, doborem niezbędnych urządzeń oraz dokumentacji medycznej pacjenta.
Wcześniej każdy pacjent wyposażony będzie w opaskę z kodem kreskowym, który umożliwi, po sczytaniu go skanerem, błyskawiczną identyfikację wraz z dostępem do dokumentacji medycznej. Usprawni to znacznie dotychczasową, „papierkową” cześć pracy personelu medycznego i wykluczy jakiekolwiek pomyłki.
Zakończenie operacji i zamknięcie jej w systemie eSala oznacza przeniesienie danych do archiwum, którego nie można edytować. Oznacza to, że będzie można odtworzyć wszystkie kolejne kroki, podjęte podczas zabiegu czy operacji, wraz z zapisami podłączonych urządzeń. Obie sale operacyjne będą pod obserwacją kilku kamer, których zadaniem będzie zapis prowadzonych działań. Ponadto za szybą podczas operacji dostępne będą na wielkim ekranie niezbędne dla operujących dane pacjenta – zapisy tomograficzne, USG, zdjęcia RTG czy inne wykonane wcześniej badania.
Zgromadzone nagrania wykorzystać można w celach szkoleniowych, kontroli wewnętrznej lub w najgorszym wypadku w celach dowodowych.
Ogromnym walorem systemu eSala jest możliwość prowadzenia szkoleń za pomocą sali wykładowej oraz wideokonferencji z udziałem fachowców, którzy mogą obserwować przebieg operacji z dowolnego punktu na świecie, poprzez łącze internetowe.
Jak zapewniają programiści firmy Komputronik Biznes system jest całkowicie „odcięty” od dostępu z zewnątrz. Jedynie administrator może wysyłać zaproszenia do wydzielonych sektorów, do których wcześniej przenosi się wybrane dane. Ma to zapobiec ewentualnym włamaniom czy manipulacji w danych medycznych.
Obecny na spotkaniu ordynator Oddziału Chirurgii dr Andrzej Durski oraz przedstawicielki – pielęgniarki bloku operacyjnego, wyrazili opinie, że tak szybki dostęp do historii choroby, badań oraz elektroniczny nadzór na ekranach znacznie ułatwi pracę na bloku operacyjnym, nie tylko podczas samej operacji, ale także w sferze dokumentacji medycznej pacjenta i jego historii choroby. Po podłączeniu systemu w rozbudowywanym skrzydle szpitala, jesienią tego roku odbędzie się właściwa jego prezentacja już na samym bloku operacyjnym.