5 sierpnia – ul. Sikorskiego została zamknięta. Na parkingi os. Niepodległości nie ma już wjazdu od strony ul. Kopernika. Wjazd na os. Niepodległości od strony ul. Traugutta jest jeszcze możliwy. Natomiast wjazd w ul. Sikorskiego (na wysokości szpitala) od strony ul. Traugutta jest możliwy tylko i wyłącznie dla karatek pogotowia.

2 sierpnia w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Słomczycach odbyło się spotkanie – pierwsza rada budowy przebudowy ul. Sikorskiego. Na spotkaniu zebrali się specjaliści branżowi, którzy pracują i pracować będą przy rozbudowie ulicy: kierownictwo i pracownicy PZD, inspektorzy sanitarni, robót elektrycznych, telekomunikacyjnych, przedstawiciele MZWiK w Słupcy, wykonawca, kierownik budowy oraz wicestarosta Czesław Dykszak.

Omawiano wiele ważnych kwestii, m.in. wymianę podziemnych kabli elektrycznych, oświetlenia ulicznego, elementów instalacji sanitarno-kanalizacyjnej.

Przedstawiono plan sytuacyjny rozbudowanej ul. Sikorskiego – Rys. 2.0 – plan ukazuje m.in. zmodernizowane skrzyżowanie z ul. Kopernika (rondo), nowe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy, nowe tereny zieleni miejskiej.