Słupecka Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału

w Wielkim Konkursie Fotograficznym  „Cztery Pory Roku”, edycja 2018

Przedmiotem konkursu są zdjęcia promujące Powiat Słupecki wykonane na terenie powiatu lub parków krajobrazowych: Powidzkiego i Nadwarciańskiego. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: Przyroda, Wydarzenia, Kultura i historia. W każdej kategorii można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Prace powinny mieć formę elektroniczną na zewnętrznych nośnikach danych (CD, DVD). Zalecany wymiar ok. 3 MB, format jpg, jpeg. Lub odbitek i wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od 18×24 cm do ok. 21×30 cm. W przypadku odbitek koniecznie załączyć wersję elektroniczną. Na odwrocie każdej fotografii opisać jej: kategorię, tytuł, imię i nazwisko autora. Do zdjęć należy załączyć zgłoszenie, w którym należy podać: dane adresowe autora zdjęć, tel. kontaktowy, e-mail (jeśli jest), datę urodzenia, kategorię i tytuł zdjęcia, krótki opis (co przedstawia) i miejsce jego wykonania, oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodą na zawarte w nim uregulowania. W każdej z kategorii zostanie przyznane pierwsze miejsce oraz wyróżnienia. W ramach istniejących kategorii zostaną przyznane dodatkowe nagrody:

– za zdjęcia promujące 100 – lecie niepodległości Polski na terenie powiatu lub parków krajobrazowych,

– za zdjęcia dworków i pałaców od Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Przewidziane są cenne nagrody o łącznej wartości ponad 3 000 zł.

W skład Jury oceniającej prace wejdą zwycięzcy konkursu z edycji na 2017 rok.

 

Termin nadsyłania prac do 31 października 2018 r.

(liczy się termin wpłynięcia prac)

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Słupeckiego

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Ponadto dodatkowo konkurs wspierają: Gmina Miejska w Słupcy, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców

w Strzałkowie, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Słupcy, Zakład fotograficzny Foto-Kmieć w Słupcy.

Współorganizatorzy wystaw: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie, Miejski Dom Kultury w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy, Gminny Ośrodek Kultury w Lądku, Dom Kultury w Powidzu,

Zdjęcia należy nadsyłać na adres:  Słupecka Organizacja Turystyczna,    ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca

z dopiskiem: Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”, edycja 2018

tel. kontaktowy:  063 2758 631 w godz. 8:00 – 15:00.

Szczegóły na stronach Słupeckiej Organizacji Turystycznej: http://slot.slupca24.pl/., oraz stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy https://www.powiat-slupca.pl/

foto ulotka formularz zgłoszenia A4 20180910

foto ulotka regulamin A4 20180910