Z końcem kwietnia upłynął termin zgłaszania firm do konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2017”. 28 maja br. zebrali się członkowie kapituły, ze starostą Mariuszem Rogą na czele, aby podsumować zakończone już wizytacje, we wszystkich dwunastu firmach, zgłoszonych do tegoż powiatowego konkursu.

Kapituła, w składzie: starosta Mariusz Roga, Grażyna Kazuś – przewodnicząca Związku Gmin Regionu Słupeckiego, burmistrz Michał Pyrzyk (reprezentowany przez Joannę Kazibut), Wojciech Lisiak – Twoja Słupca.pl, Sławomira Dębowska – Meloradio, Anita Kubicka i Katarzyna Rybicka – Wydział Strategii Rozwoju Turystyki i Promocji – zakończyła wizytacje dwunastu zgłoszonych firm.

Podczas spotkania członkowie kapituły dokonali podsumowania ósmej edycji konkursu i zdecydowali o wyłonieniu laureatów.

Lista firm zgłoszonych do 8. edycji Plebiscytu „Słupecki Laur Gospodarczy 2017”    

 1. Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. Zakład Produkcyjny w Stawie – gm. Strzałkowo
 2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie
 3. Firma PEPERO-POLO w Ciążeniu – gm. Lądek
 4. Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi MALI ODKRYWCY w Piotrowicach – gm. Słupca
 5. Ranczo MAŁE PERU w Piotrowicach – gm. Słupca
 6. Sala Zabaw FANTAZJA w Słupcy
 7. Restauracja POD BIAŁĄ RÓŻĄ w Słupcy
 8. Firma SNEBO Onions w Orchowie
 9. Firma EURO-EDUKATOR w Skrzynce – gm. Ostrowite
 10. Gabinet Weterynaryjny GRAVET w Słupcy
 11. Firma Chemical Worldwide Business S.A. w Słupcy
 12. Siłowania Fitness SPA – FIT FAN CLUB w Słupcy

Gala finałowa odbędzie się 15 czerwca br. w Hotelu MAGNAT w Piotrowicach, podczas której zaprezentowany zostanie promocyjny film ukazujący dokonania podmiotów gospodarczych biorących udział w tegorocznym plebiscycie oraz ogłoszone zostaną wyniki konkursu.

Plebiscyt „Słupecki Laur Gospodarczy” organizowany jest od 2010 r. i ma na celu promocję podmiotów gospodarczych działających na terenie i na rzecz Powiatu Słupeckiego, którego organizatorem jest Starosta Słupecki.

Pierwowzorem dla istniejącego plebiscytu, był, organizowany w powiecie słupeckim w latach 2000-2005, konkurs „Przedsiębiorca Roku”. Poszczególne edycje organizowane były w celu eksponowania i nagradzania dokonań lokalnych podmiotów gospodarczych oraz ich promowania.

Plebiscyt „Słupecki Laur Gospodarczy” promuje, wyróżnia i nagradza podmioty gospodarcze, które swoją działalnością wyróżniają się na rynku, nie tylko lokalnym.