Starosta Słupecki przystąpił do organizacji VIII edycji konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2017”,  którego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu słupeckiego w danym roku, wyróżniających się pod względem osiągnięć, oryginalności, a także jakości usług i produktów.

„Słupecki Laur Gospodarczy 2017” – o zdobycie tego prestiżowego tytułu po raz ósmy ubiegać się będą przedsiębiorcy z terenu powiatu słupeckiego. Upłyną już termin zgłaszania kandydatów do plebiscytu, dlatego też członkowie kapituły spotkali się (13.04), aby omówić dalsze działania związane z organizacją tego szczególnego wydarzenia.

Spotkanie otworzył starosta Mariusz Roga, który powitał członków Kapituły, którą tworzą przedstawiciele samorządów – miasta Słupcy oraz Związku Gmin Regionu Słupeckiego, pracownicy Wydziału Promocji i mediów.

Do ósmej edycji plebiscytu Słupecki Laur Gospodarczy wpłynęło trzynaście zgłoszeń małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych – różnorodność zgłoszeń pozwala mieć nadzieję, iż wizytacje będą bardzo interesujące.

Tradycyjnie, z wizytacji powstanie film promujący firmy i zostanie on zaprezentowany podczas uroczystej gali, która odbędzie się 15 czerwca (piątek) w Hotelu Magnat w Piotrowicach.

Podmioty gospodarcze biorące udział w plebiscycie będą także prezentowane w lokalnych mediach patronujących temu wydarzeniu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.