Październik to miesiąc profilaktyki onkologicznej, szczególnie jest to miesiąc profilaktyki raka piersi. 8 października, w auli ZSM w Słupcy, Stowarzyszenie ds. Walki z Chorobami Nowotworowymi i Chorobami Układu Oddechowego im. dr Romana Grzeszczaka zorganizowało ONKO-DZIEŃ – konferencję ph. „Bądź świadom”.

W programie konferencji prelekcję nt. czynników środowiskowych wpływających na powstawanie nowotworów oraz czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy, wygłosiła Agnieszka Dybała-Kamińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, dyrektor PSSE w Koninie. Małgorzata Rosołowska – diagnosta laboratoryjny SP ZOZ w Słupcy mówiła o roli badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób nowotworowych. Czy warto robić markery?

Zaproszenie na tę prozdrowotną konferencję przyjęły także kobiety z Konińskiego Klubu Amazonek z prezes Elżbietą Zadrzycką. Amazonki przygotowały fantomy piersi i prowadziły naukę ich samobadania.

– Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa, a szczególnie osoby, które zechciały skorzystać z naszego zaproszenia, przyjść i wykonać badania profilaktyczne. Spotykamy się w październiku, bowiem październik to miesiąc poświęcony onkologii. 4 października – Światowy Dzień Onkologii, 15 października – Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Nowotwory są drugą, po schorzeniach sercowo-naczyniowych, najczęstsza przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. W Polsce notuje się około 155 tysięcy zachorowań na nowotwory rocznie i 93 tysiące zgonów rocznie z przyczyn onkologicznych. W leczeniu choroby nowotworowej ważne jest jej jak najwcześniejsze wykrycie, bo ”wczesne wykrycie to życie”. Jest to hasło Polskiej Kolacji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, jakże przecież trafne. Stąd też nasze działania profilaktyczne i wyrobienie nawyków regularnego wykonywania badań. – powiedziała na wstępie lek. med. Anna Czerniak – prezes Stowarzyszenia.

Zaproszenie na konferencję przyjął także starosta słupecki Mariusz Roga, który objął honorowym patronatem to wydarzenie. Starosta mówił o nieocenionej roli wolontariuszy, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym. – (…) jest zapotrzebowanie na oddolne ruchy humanitarne, na człowieczeństwo, bo wokół nas, zły los często w sposób nieprzewidywalny dzieli kłopoty między ludzi. Jest cała rzesza ludzi ogromnego serca, jak chociażby nasze Stowarzyszenie, które nie tylko zorganizowało dzisiejszą konferencję, ale wielokrotnie dawało przykład bezinteresownego pomagania innym. I wreszcie jest pole do działania dla każdego z nas. Warto się dzielić kompetencjami, umiejętnościami, wolnym czasem, warto dzielić się sercem.

Po konferencji jej uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia konsultacji lekarskich z pulmonologiem Piotrem Szafarkiem, gastroenterologicznych z Piotrem Ziembickim a także konsultacji dermatologicznych z Ewą Machowiak-Sęk. Rozdawane były również bony upoważniające do wykonania bezpłatnych badań laboratoryjnych: PSA, CEA, kał na krew utajoną oraz badania RTG klatki piersiowej.

W profilaktyce raka duże znaczenie ma zdrowe odżywianie i właściwy tryb życia. Właściwa dieta, aktywność fizyczna, ograniczenie alkoholu i rzucenie palenia pomogą uniknąć chorób nowotworowych. Koniecznie należy korzystać z badań profilaktycznych – wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie.