Starosta Słupecki przystąpił do organizacji XVI edycji konkursu „Słupecki Rolnik Roku”,  którego celem jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu słupeckiego, którzy w warunkach gospodarki wolnorynkowej oraz integracji  z rolnictwem Unii Europejskiej dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania.

O zdobycie tytułu „Słupecki Rolnik Roku 2018” i statuetki „Siewcy” mogą ubiegać się wszyscy rolnicy z terenu powiatu słupeckiego, będący producentami rolniczych surowców i żywności nieprzetworzonej, roślin ozdobnych i kwiatów, warzyw i owoców (w tym grzybów), materiału zadrzewieniowego, wikliny, trzciny i podobnych surowców oraz osoby prowadzące działalność agroturystyczną, które bez względu na wielkość gospodarstwa spełniają warunki efektywnego gospodarowania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jak i najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Do udziału w konkursie mają prawo zgłaszać:

  • Wójtowie, Burmistrzowie Miast i Gmin,
  • Powiatowa Izba Rolnicza,
  • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
  • Organizacje społeczno – zawodowe rolników,
  • Indywidualnie rolnicy i przedsiębiorcy z dziedzin produkcji surowców,
  • Mieszkańcy powiatu słupeckiego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 maja 2018 r.

Zgłoszenia można dostarczyć:

z dopiskiem „Słupecki Rolnik Roku”

Obsługę konkursu prowadzi:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy,  ul. Poznańska 20, tel. 275 86 30 oraz

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20,   tel. 275 86 11

Poniżej:

Ankieta Zgłoszeniowa

Deklaracja

REGULAMIN