28 września 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ. Wchodzący w skład Rady jej członkowie zapoznali się z koncepcją rozszerzenia działalności szpitala, w tym w zakresie prowadzenia oddziału opiekuńczo-leczniczego. Ponadto wyrażono pozytywną opinię w sprawie rozszerzenia działalności szpitala o nowe jednostki organizacyjne, a mianowicie o poradnie: pediatryczną, internistyczną, anestezjologiczną, leczenia bólu, neonatologiczną, ginekologiczno-położniczą, alergologiczną i okulistyczną. Nie oznacza to natychmiastowego ich uruchomienia, bowiem decyzja należy do NFZ. Tryb obsługi pacjenta dający alternatywę leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego wydaje się rozwiązaniem bardziej optymalnym.

Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała, że rozpoczynają się prace prawno-rejestrowe w celu utworzenia spółdzielni socjalnej. Zakres działalności obejmowałby wykonywanie usług, między innymi takich jak: żywienie, co wiązałoby się z utworzeniem na nowo kuchni w szpitalu oraz świadczenia usług sprzątania czy prania na rzecz SP ZOZ.

Rada w głosowaniu zadecydowała także o przyjęciu darowizny w postaci sprzętu medycznego z dwóch źródeł: od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (stanowisko do resuscytacji oraz aparat do nieinwazyjnego wspomagania noworodka z zastosowaniem tak zwanych kaniul nosowych) oraz od Fundacji „Kawałek Nieba” (bilirubimetr, inhalator kompresowy – 5 szt. i termometry bezdotykowe – 5 szt). Łączna wartość pozyskanego sprzętu to 97 tysięcy 500 zł.

Członkowie Rady wyrazili również pozytywną opinię w sprawie zakupu nowego sprzętu medycznego. Mowa o 32-rzędowym tomografie komputerowym. Doświadczenie użytkowania tego sprzętu na zasadzie dzierżawy powodowało znaczne ograniczenia ilości wykonywanych badań oraz wysokie koszty badań ponad limit. Ratalna zapłata za sprzęt własny powoduje zniesienie wspomnianego limitu, jak i jest bardziej korzystna z punktu widzenia finansowego.

W drugiej części wysłuchano sprawozdania z konferencji pokazowej (tzw. showroom). Pokaz zorganizowany został 11 września br. w Poznaniu w siedzibie firmy Komputronik, a jego celem było zaprezentowanie specjalnego systemu eSala, umożliwiającemu planowanie, monitorowanie, archiwizowanie i kontrolowane udostępnianie (np. w celach naukowych lub konsultacyjnych) przebiegu operacji na nowym bloku operacyjnym w rozbudowywanej części szpitala.