Słupecki szpital otrzymał 1 mln zł dofinansowania na zakup sprzętu z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wymagany wkład własny wyniósł 250 tysięcy złotych. Za pozyskane środki zostaną zakupione dwa zestawy laparoskopowe: diagnostyczny i ginekologiczny.

Realizując projekt pn. „Doposażenie w 2020 roku bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu wzmocnienia koordynacji opieki zdrowotnej oraz podwyższenia jakości świadczeń”, 17 sierpnia br. na mocy uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego powołano specjalną komisję, która zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego w tym obszarze.