Tegoroczny Dzień Edukacji przygotowany przez nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy przypomniał, jak ważne treści i przesłania niesie z sobą książka Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”.

„A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…”; „Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach. A potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność pozwala byle komu się oswoić”; „Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez”; „„Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”… jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować”; „Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem”; „Dowodem istnienia Małego Księcia jest to, że jest zachwycający, śmieje się i życzy sobie baranka. Kiedy ktoś pragnie baranka, stanowi to dowód, że istnieje naprawdę”; „Gdy ktoś kocha różę, której jedyny okaz znajduje się na jednej z milionów gwiazd, wystarczy mu na nie spojrzeć, aby być szczęśliwym. Mówi sobie: Na którejś z nich jest moja róża…”’ „Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół”; „Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny”’ „Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz mądry” – i w taki sposób można by przepisać całą książkę.

11 października na deskach MDK Słupca miało miejsce wydarzenie szczególne – Dzień Edukacji Narodowej, przygotowane dla całej społeczności SOSW. Dyrektor Anna Mydłowska dziękowała nauczycielom i pracownikom placówki za każdy dzień dobrej pracy wykonywanej na rzecz i dla uczniów. Specjalne podziękowania odebrał także starosta Mariusz Roga, który z kolei dziękował dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły za ich trudną i odpowiedzialną pracę – (…) w tak szczególnym należy dostrzec Waszą codzienną pracę, mozolną i trudną, bo nie ulega wątpliwości, że sama misja Ośrodka jest ciut inna niż misja szkoły publicznej, powszechnej (…) potrzeba tu zdecydowanie więcej cierpliwości, wyrozumiałości a najwięcej serca (…) Drodzy Państwo, życzę, abyście każdego dnia, każdym spotkaniem z młodym człowiekiem potrzebującym Waszej bliskości, utwierdzali się w przekonaniu, że to miejsce w którym zawodowo funkcjonujecie to jest to najwłaściwsze miejsce na świecie. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystko to, co do tej pory, prosząc jednocześnie aby tej miłości, cierpliwości i życzliwości dla Waszych podopiecznych nigdy nie zabrakło.       

Podczas uroczystości dyr. Mydłowska nagrodziła nauczycieli i pracowników, którzy w minionym roku szkolnym wyróżnili się szczególnie swoim zaangażowaniem i inicjatywą.

Nagrodę Dyrektora SOSW otrzymali: Danuta Lewandowska, Jolanta But, Anna Czajkowska, Renata Miczuga, Magdalena Adamczyk, Jolanta Rogalska, Mirosław Kwaśny, Mariola Kasprzyk, Halina Jarząbek, Ewa Mikoś, Renata Tylisz, Stanisław Derucki, Andrzej Janus, Ewa Muszyńska-Wiatrowska, Barbara Tomczak, Iwona Jarecka, Elżbieta Pirucka.