Ogłoszenie o naborze kadry
do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w  ramach funkcjonowania
OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy

W związku z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem
wiodącego OŚRODKA KOORDYNACYJNO–REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
na terenie POWIATU SŁUPECKIEGO
w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”
finansowanego z budżetu państwa),

ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:

  1. Terapia pedagogiczna
  2. Terapia logopedyczna (w tym surdologopeda, neurologopeda)
  3. Fizjoterapia/ terapia ruchowa
  4. Zajęcia z tyflopedagogiem
  5. Zajęcia z surdopedagogiem
  6. Terapia w zakresie integracji sensorycznej
  7. Terapia z psychologiem

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 01.04. do 20. 12. 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13.

Zapytanie ofertowe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać do dnia 22. 03. 2019 r., do godz. 14: 00.

Zapytanie ofertowe SOSW.S.272.1.2019

Dyrektor SOSW w Słupcy

      Anna Mydłowska