W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy – trwa kompleksowa modernizacja i przebudowa kuchni i stołówki w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 8 sierpnia stratostat Jacek Bartkowiak roboczo wizytował szkołę oceniając postęp prac remontowych. 

Na wniosek dyrektora SOSW Anny Mydłowskiej powiat słupecki otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 63.939,44 zł od Wojewody Wielkopolskiego, co stanowi 80% kosztów całego przedsięwzięcia, pozostałe 20% (15.984,86 zł.) to wkład własny powiatu. Już 1 września uczniowie i wychowankowie SOSW w Słupcy będą mogli korzystać z pysznych posiłków przygotowanych w profesjonalnej kuchni i stołówce.

Wieloletni rządowy program ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest formą wsparcia dla organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe i SOSW w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonowania kuchni i jadalni.

Drugi front kompleksowych robót budowlanych w SOSW dot. salki dla najmłodszych – przedszkolaków, którzy uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w ośrodku. Nowa sala przedszkola powita milusińskich kolorową łazienką, szatnią i salką do zajęć. Otwarcie już wkrótce!