W związku z modernizacją centrali telefonicznej w słupeckim szpitalu ulega zmianie sposób połączeń. Od teraz połączenia z numerami wewnętrznymi lecznicy następują tylko i wyłącznie tonowo – nie zgłasza się już telefonistka, która dotychczas łączyła.

numery telefonów wewnętrznych szpitala TUTAJ