SP ZOZ w Słupcy bierze udział ogólnopolskim programie pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

Celem programu jest obniżenie poziomu stresu i podniesienie jakości życia u chorych hospitalizowanych poprzez zapewnienie im wsparcia społecznego i duchowego. Program koncentruje uwagę pracowników szpitala na pacjentach, którzy z powodu swojego stanu fizycznego lub/i problemów technicznych nie realizują potrzeby kontaktu z bliskimi. Program przewiduje także zapewnienie opieki duchowej pacjentom, którzy mają niezrealizowane potrzeby w zakresie kontaktu z kapelanem. Skierowany jest do szpitali, w których leczeni są chorzy na koronawirusa – w tym SP ZOZ w Słupcy i przyczynia się do zwiększonego przestrzegania prawa pacjenta do poszanowania godności pacjenta, realizacji jego potrzeb bliskości i troski o spełnienie potrzeb duchowych. Partnerem programu jest m.in. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Program rozpoczął się 7 grudnia 2020 r. i będzie trwał do zakończenia pandemii COVID-19.

Składa się on z dwóch tzw. PODPÓR, które definiują hasła: „Porozmawiaj ze mną” oraz „Podnieś mnie na duchu”. W ramach pierwszej podpory, szpital umożliwia choremu na COVID-19 kontakt telefoniczny z osobami bliskimi, zwracając w tym zakresie szczególną uwagę na pacjentów niesamodzielnych, w stanie ciężkim i w stanie zagrożenia życia, a także monitoruje potrzeby kontaktu telefonicznego z bliskimi wśród pacjentów umierających i inicjuje kontakt z bliskimi (nawet wtedy, gdy świadomość chorego jest ograniczona). Partnerem pierwszej podpory jest operator sieci PLUS oraz Cyfrowy Polsat. W ramach drugiej podpory, szpital w jasny i przystępny sposób informuje pacjentów o możliwości kontaktu z kapelanem (zgodnie z potrzebami religijnymi) i umożliwia choremu osobisty kontakt z kapelanem, przy zachowaniu procedur właściwych dla bezpieczeństwa epidemicznego. Partnerem drugiej podpory jest Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz Polska Rada Ekumeniczna.