Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala SP ZOZ w Słupcy jest przystosowany do hospitalizacji pacjentek zakażonych koronawirusem. Gwarantujemy zarówno porody dla zakażonych matek jak i możliwość hospitalizacji, w tym zabiegów ginekologicznych dla pacjentek wymagających diagnostyki i terapii w warunkach szpitalnych. Część pacjentek może nie mieć świadomości zakażenia koronawirusem bądź mieć utrudniony dostęp do testów w kierunku potwierdzenia zakażenia.

SP ZOZ w Słupcy proponuje bezpłatne testy dla wszystkich kobiet w ciąży oraz pacjentek wymagających hospitalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. Celem wykonania bezpłatnego testu należy się zgłosić do punktu wymazowego na terenie SP ZOZ w Słupcy, ul. Traugutta 7.

Punkt jest czynny od poniedziałku, 7 grudnia 2020 r. (dla kobiet w ciąży i chorych wymagających hospitalizacji w zakresie ginekologii) w dni robocze (tj. poniedziałku do piątku).

W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 12.30 – 13.30 natomiast we wtorki i piątki w godzinach od 8.30-10.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 010 729.

dr n. med. Anna Paczkowska, specjalista ginekologii i położnictwa,

Lekarz Kierujący i Zarządzający Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym SP ZOZ w Słupcy