23.06.2020 r. w Sali Zarządu Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się spotkanie dotyczące usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu słupeckiego.

W naradzie wzięli udział: wicestarosta Czesław Dykszak, kierownik Wydziału Spraw Społecznych Andrzej Grzeszczak, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Kałecki, z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji Wojciech Król oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowitem Zdzisław Baśkiewicz, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu Jerzy Szczepaniak.