Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie oraz Starosta Powiatu Słupeckiego i Burmistrz Miasta Słupcy byli organizatorami spotkania informacyjnego: „Wsparcie na inwestycje z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Poddziałania 1.5.2”.

22 września, w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i samorządowcami. W spotkaniu uczestniczył także Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek.

Na spotkaniu omówione zostały zasady wsparcia w ramach  poddziałań:

  • 5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu,

oraz

  • 3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw,
  • 4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego – Małe Kina