Spotkanie noworoczne samorządu rolniczego z władzami miasta i powiatu słupeckiego, zorganizowane przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Słupcy, odbyło się dnia 18.01. br. w miejscowej restauracji. Spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z udziałem instytucji działających na rzecz tutejszego rolnictwa miało na celu podsumowanie minionego roku i wyznaczenie kierunków dalszej współpracy.

Obecny na spotkaniu starosta słupecki Mariusz Roga swoje wystąpienie rozpoczął od złożenia okolicznościowych życzeń. Starosta Roga ze swej strony zadeklarował też pomoc dla samorządu rolniczego w możliwie największym zakresie. Zdaniem starosty, dokonującego swoistego resume, godnymi uznania okazały się być choćby organizowane w ubiegłym roku tzw. „Fora Rolnicze” oraz „Fora Rolniczo-Łowieckie”. Starosta zauważył przy tym, że na jednym z takich spotkań, zainicjowanych przez tutejszy samorząd rolniczy, poruszane zostały (boleśnie odczuwane przez rolników) kwestie szkód łowieckich wyrządzanych głównie przez zwierzynę grubą. Pokłosiem forum były, wystosowane przez Starostwo Powiatowe w Słupcy oraz miejscową Radę Powiatową WIR, pisma do decydentów, parlamentarzystów o wypracowanie możliwe racjonalnego modelu rekompensowania rolnikom strat w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę dziko żyjącą, a szczególnie przez niektóre gatunki zwierzyny łownej.

Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk, korzystając z okazji, przyłączył się również do wyrażanych wcześniej życzeń noworocznych. Zaznaczył także, że na terenie miejskim znajdują się grunty rolne będące warsztatem pracy dla sporej grupy tutejszych mieszkańców. Korzystając z okazji burmistrz zaprosił zainteresowanych na szkolenie dotyczące zmian w podatku VAT w 2018 roku oraz obowiązku wynikającego z jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT). Szkolenie takie zaplanowane zostało na dzień 29. stycznia br. w sali narad Urzędu Miasta Słupca o godz. 10.00.

W spotkaniu tym uczestniczyła również Jolanta Nawrocka – członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która swoje wystąpienie również rozpoczęła od życzeń noworocznych – składając je w imieniu swoim i zarządu. Pani J. Nawrocka poinformowała zebranych o spotkaniach organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pn. „Forum Rolnicze” oraz o „Forum Rolniczo-Łowieckim” przewidzianym dla powiatu konińskiego. Wspomniała też o kończącym się 10–letnim okresie dzierżawy obwodów polnych i leśnych oraz o wynikającym z tego tytułu uprawnieniu dla samorządu rolniczego. Pani J. Nawrocka zdała zgromadzonym także obszerną relację ze spotkania noworocznego dla środowisk działających wokół i na rzecz wielkopolskiego rolnictwa. Spotkanie takie odbyło się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 8. stycznia br.

Kierownik BP ARiMR w Słupcy Ewelina Czechowska–Malczewska wyraziła podziękowanie za zaproszenie, jak również za dotychczasową współpracę z samorządem. Pani Czechowska–Malczewska zaprosiła zainteresowanych na spotkania odbywające się pod patronatem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Nadmieniła również, że miejscem takiego spotkania będzie Gminny Ośrodka Kultury w Strzałkowie. Pani kierownik wspomniała również o wielu tegorocznych „nowinkach” w odniesieniu do wniosków o płatności bezpośrednie – składanych wyłącznie w wersji elektronicznej, jako tzw. eWniosekPlus. Przekazaniu i ugruntowaniu wiedzy w tej kwestii posłużyć mają liczne szkolenia w terenie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Ziemniarski poinformował zebranych o czyhających na gospodarstwa rolne afrykańskim pomorze świń (ASF) oraz o realnych zagrożeniach ptasią grypą. Jego zdaniem – wirus ASF przesuwa się bardzo szybko, bo w ciągu roku nawet o 100 km. Fachowcy prognozują, że za dwa lata może być już w Wielkopolsce, która jest zagłębiem hodowli trzody chlewnej. Pan J. Ziemniarski przestrzegał przy tym przed kupowaniem zwierząt bez świadectw zdrowia sprowadzanych z innych krajów, dotyczy to „trzody chlewnej hotelowej”.

Dodatkowo podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

– Sprawa przedłużania dzierżaw przez KOWR.

– Drastyczny spadek cen trzody chlewnej.

– Zawirowania na rynku rzepaku.

– Absurdy dotyczące ewentualnego zakazu wywozu obornika w weekendy.

Iwona Czerniak

BP WIR w Słupcy