21 sierpnia 2020 r., w Sali Zarządu Powiatu, odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego starosta Jacek Bartkowiak wraz z wicestarostą Czesławem Dykszakiem dokonali powierzenia stanowisk dyrektorskich w powiatowych placówkach oświatowych oraz odebrali ślubowanie i wręczyli akty nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego dwóm nauczycielkom. 

Uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego Karol Kowalski odebrał powierzenie stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy. Od 2000 pełnił on funkcję  kierownika Ośrodka Dokształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy, a od 1 września 2010 r. został dyrektorem tegoż Ośrodka, który w 2019 roku został przekształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Starosta wraz z wicestarostą oraz doświadczeni dyrektorzy (w spotkaniu wzięła udział także Małgorzata Iwanicka – dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie) złożyli stosowne gratulacje i życzyli wszelkiej pomyślności na rozpoczynającej się dopiero drodze kierowania placówką oświatową Michałowi Janiakowi, któremu starosta Jacek Bartkowiak powierzył stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Michał Janiak (dyrektor wyłoniony w drodze konkursu), nauczyciel mianowany z 8-letnim stażem w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie, który dodatkowo w latach 2016-2019 prowadził firmę zajmującą się przygotowywaniem projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich, w fotelu dyrektora CKZiU w Strzałkowie zasiądzie 1 września 2020 r., zastąpi na stanowisku dotychczasowego dyrektora Władysława Pietrasa.

W dalszej części spotkania Marta Burda – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie oraz Justyna Grobelna – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy – odebrały akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy!