18 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące I etap rozbudowy szpitala słupeckiego. Obecni na nim byli przedstawiciele samorządów: powiatu oraz gmin współfinansujących inwestycję, a także przedstawiciele wykonawcy (Komputronik, INFRACON) wraz z kierownikiem budowy, a także Inżynier Kontraktu – firma KAROX.

Jak poinformowali inżynierowie kontraktu – prezes inż. Robert Kawka oraz inż. Michał Stasiński (KAROX), zakończone zostały najbardziej niebezpieczne i najtrudniejsze logistycznie prace związane z konstrukcjami żelbetowymi. W związku z tym po zakończeniu wspomnianych robót, zdemontowane zostały dwa dźwigi. W chwili obecnej trwa usuwanie fundamentów wylanych wcześniej do stabilizacji dźwigów podczas prac konstrukcyjnych. Po usunięciu fundamentów, rozpocznie się budowa podjazdów dla karetek pogotowia. Zaawansowanie rzeczowe (zużycie materiałów budowlanych) wynosi obecnie 17, 62 procent wartości kontraktu, natomiast zaawansowanie finansowe – 6,92 procent jego wartości.

Jak wyjaśnił inż. Stasiński, tak niski stopień poniesionych dotychczas wydatków oznacza, że inwestycja wkracza w najkosztowniejszy etap: wykończenia wnętrz. – Postawienie ścian i wylanie stropów nie jest tak kosztowne, jak wyposażenie poszczególnych kondygnacji w odpowiednie instalacje. Od 20 lipca wchodzimy w II etap budowy, na placu której pojawią się tak zwani „branżyści”, a więc specjaliści z zakresu prac kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych i innych. Harmonogram prac skonstruowany został w taki sposób, że prace w poszczególnych branżach będą się „zazębiać”, a więc prowadzone będą równolegle tak, by żadna ekipa nie czekała na skończenie prac ekipy z innej branży.

Uczestnicy spotkania poinformowani zostali również o tym, że w wyniku bardzo intensywnych opadów, jakie miały miejsce w dniach 15 – 17 lipca doszło do zalania najniższej kondygnacji (piwnicy). – Paradoksalnie był to doskonały sprawdzian dla izolacji poziomej budynku. Zebrane w piwnicy znaczne ilości wody nie znalazły żadnego ujścia, co oznacza, że izolacja pozioma została wykonana prawidłowo i jest całkowicie szczelna – poinformował inż. Stasiński

Następnego dnia po spotkaniu, najniższy poziom budowy został odwodniony poprzez wypompowanie zebranej tam wody i osuszony, w celu prowadzenia dalszych prac budowlano – wykończeniowych.

W dalszej części informacji uczestnicy usłyszeli, że trwają roboty murowe oraz prace przy posadzkach. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z dostawcą okien, by jak najszybciej odciąć budynek od wpływów atmosferycznych, dzięki czemu rozpoczną się prace instalatorskie. Kierownik budowy inż. Adam Buko poinformował inwestorów, że mimo bardzo trudnej sytuacji na materiałowym rynku budowlanym, wykonawca ma zabezpieczone wszystkie niezbędne materiały na kontynuację robót.

Obecnie przygotowywane są piony kanalizacyjne i wodociągowe. Przedstawiciele firmy KAROX przedstawili również podczas prezentacji rzuty aksonometryczne poszczególnych kondygnacji rozbudowywanej części. W podsumowaniu wykonawcy przypomnieli, że przebieg pierwszego etapu w stu procentach zgodny był z założonym harmonogramem, a najtrudniejsza i najniebezpieczniejsza część prac przebiegła bez najmniejszego wypadku na terenie budowy. Po prezentacji goście udali się na plac budowy, w celu dokonania wizji lokalnej, gdzie na własne oczy mogli się przekonać o stanie zaawansowania prac. Obecnie trwają odbiory końcowe, w związku z wyjściem z budowy wykonawcy części żelbetowej.

– Mimo pewnych oczywistych utrudnień, zwłaszcza komunikacyjnych, udało nam się poprowadzić inwestycję w najtrudniejszym okresie w taki sposób, by nie zakłócić ciągłości pracy szpitala. Dalsze prace prowadzone będą w sposób niezauważalny z zewnątrz, bowiem będą to prace typowo instalatorsko – wykończeniowe. Cieszę się, że kalendarz prac został dochowany i nie natrafiliśmy na żadne trudności podczas pierwszego, powtórzę najtrudniejszego etapu rozbudowy szpitala – powiedział w podsumowaniu starosta Mariusz Roga.