1 września br. obchodzić będziemy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej to okazji członkowie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim spotkali się 30 sierpnia.

Zanim odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych złożono wiązankę kwiatów przy Pomniku Niepodległości na Placu Wolności w Słupcy.

Posiedzenie rozpoczął starosta Jacek Bartkowiak, który wyraził ogromne podziękowanie wszystkim obecnym za udział w dorocznym spotkaniu. Starosta zaprosił kombatantów i osoby represjonowane do udziału w miejskich obchodach 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września, a także do udziału w uroczystości patriotyczno-religijnej, 17 września, przy kościele pw. bł. Bpa Michała Koala w Słupcy z okazji 80. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Starosta poinformował także uczestników spotkania, iż po reorganizacji wydziałów Starostwa Powiatowego, Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przeszła pod opiekę Wydziału Strategii, Rozwoju, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych.

Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych kpt Tadeusz Janas powitał wszystkich i w swoim wystąpieniu nawiązał do okupacji niemieckiej a później sowieckiej. Po 1945 r. w całym kraju, zawiązywały się tajne organizacje młodzieżowe, które sprzeciwiały się nowej rzeczywistości. Również na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy Urząd Bezpieczeństwa wykrył nielegalną organizację i aresztował kilku jej członków.

W tym miejscu zachęcamy do sięgnięcia po książkę „Okruchy Pamięci” autorstwa Tadeusza Janasa, która jest świadectwem losów pokoleń Polaków, którzy chcąc żyć i pracować dla ojczyzny musieli jednocześnie stanąć do walki o niepodległość i istnienie narodu.

Członkowie PRKiOR to także sybiracy ze Związku Sybiraków. W początkach 1940 roku rozpoczęły się wywózki ludności cywilnej na daleką Syberię. Według różnych danych na Syberię wywieziono ponad 1,5 miliona ludzi – powróciło jedynie około 450 tysięcy.

Oby światu nie przydarzyła się już nigdy tak ogromna tragedia, jak II wojna światowa.