Spotkanie pracownika ZUS z  nauczycielami

w Centrum Kształcenia Zawodowo Ustawicznego w Strzałkowie

18 kwietnia  2018 r. (środa) w godzinach od  14.00 do 15.00 w Centrum Kształcenia Zawodowo Ustawicznego w Strzałkowie przy ul. Górna  pracownik ZUS omawiać będzie świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.

Wyjaśnimy Państwu, między innymi:

  • kto może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie,
  • od kiedy powstaje prawo do świadczenia kompensacyjnego,
  • jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się o świadczenia,
  • czy można jednocześnie pracować i pobierać świadczenie

Urszula Marcinkowska

p.o. Kierownika Biura Terenowego ZUS w Słupcy